Asumaan Oranssille!

VAPAUTUVAT ASUNNOT

Oranssin asumistoiminnan tarkoituksena on tarjota asukkailleen kohtuuhintainen, ympäristön huomioonottava ja yhteisöllinen asumismuoto.Oranssin asuntoja voivat hakea alle 25 -vuotiaat nuoret ja nuoret perheet. Asumisaikaa ei ole rajattu.

 

 

 

 

Oranssin asumistoiminta eroaa normaaleista vuokra-asunnoista selkeimmin asukkaiden aktiivisuuden vuoksi. Uusissa peruskorjattavissa kohteissa asukkaat osallistuvat peruskorjaukseen ja omien asuntojensa remontoitiin. Talojen ylläpitoa, kuten pihatöitä, halonhakkuuta ja pihapuutarhojen hoitoa tehdään asukkaiden voimin. Asukkaiden apuna ovat työntekijämme ja rakennusalan ammattilaisia. 

"Täällä on kauheen turvallista, kun on itse tehnyt asioita niin paikat on konkreettisesti tuttuja, kun ihmiset tekee ite, niin ne pitää niistä myös ite huolta. Ja se että ihmiset on tuttuja keskenään." Oranssin asukas.

Oranssilla on tällä hetkellä yhteensä 63 vuokra-asuntoa, joista suurin osa pieniä kaksioita. Tämän lisäksi on yksiöitä ja muutama kolmio. Asuntojen keskimääräinen pinta-ala on hieman yli 40m2. Asunnot sijaitsevat yhdessätoista eri kiinteistössä, joista Oranssin omistuksessa on yhdeksän ja kolme on vuokralla Helsingin kaupungilta. Oranssin kiinteistöt sijaitsevat Kumpulassa, Tapanilassa, Arbiassa, Herttoniemessä, Pasilassa ja Pakilassa. Talot ovat vanhoja suojeltuja puutaloja. 

Oranssi on saanut alkunsa 1990-luvun alussa vatimalla nuorten ulottuvilla olevia vuokra-asuntoja. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen löytäminen pääkaupunkiseudulta oli tuolloin, ja on yhtälailla nykyään, erittäin vaikeaa. Oranssin muodostanut ryhmä nuoria päätti ottaa ohjat käsiinsä ja luoda itse asuntoja, joihin heillä olisi varaa. Toiminta alkoi talonvaltauksilla ja pian valtausten jalkeen alkoi hedelmällinen yhteistyö Oranssi ry:n ja Helsingin kaupungin välillä. Helsingin kaupunki ensin vuokrasi ja myöhemmin myi Oranssille huonokuntoisia vanhoja puutalokiinteistöjään ja Oranssin nuoret peruskorjasivat nämä talot itselleen sopiviksi vuokra-asunnoiksi.

Oranssi Asunnot Oy perustettiin vuonna 1992 ylläpitämään Oranssin asumistoimintaa. Se on voittoatavoittelematon ja yleishyödyllinen yhtiö. Oranssi ry omistaa Oranssi Asunnot Oy:n kokonaan ja linjaa asumistoiminnan periaatteet.

Oranssin asumistoimintaan liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä Oranssi Asunnot Oy:n henkilökuntaan. YHTEYSTIEDOT

 

 

 

 

 

 

Lisää perustietoa Oranssin asumistoiminnasta löytyy julkaisusta:
Peipinen Vesa, Lehtinen Pekka, Paju Maija & Porkola Pilvi 1999. Oranssi ry - nuorten oma asuntotuotanto. Rakennustieto Oy. Helsinki.