Asumaan Oranssille!

VAPAUTUVAT ASUNNOT

Oranssi Asunnot tarjoaa asukkailleen kohtuuhintaisen, ympäristön huomioonottavan ja yhteisöllisen asumismuodon.Oranssin asuntoja voivat hakea pienituloiset alle 25 -vuotiaat nuoret ja nuoret perheet, joilla on kiireellinen asunnontarve. Asumisaikaa ei ole rajattu.

 

 

 

 

Oranssin asunnot eroavat tavanomaisista vuokra-asunnoista selkeimmin asukkaiden aktiivisuuden vuoksi. Uusissa peruskorjattavissa kohteissa asukkaat osallistuvat peruskorjaukseen ja omien asuntojensa remontoitiin. Talojen ylläpitoa, kuten pihatöitä, halonhakkuuta ja pihapuutarhojen hoitoa tehdään asukkaiden voimin. Asukkaiden apuna ovat työntekijämme, jotka neuvovat ja opettavat talojen korjauksissa ja ylläpidossa ja tarjoavat tarvittavat työkalut ja materiaalit.

"Täällä on kauheen turvallista, kun on itse tehnyt asioita niin paikat on konkreettisesti tuttuja, kun ihmiset tekee ite, niin ne pitää niistä myös ite huolta. Ja se että ihmiset on tuttuja keskenään."  -Oranssin asukas.

Oranssilla on tällä hetkellä yhteensä 63 vuokra-asuntoa, joista suurin osa on pieniä kaksioita. Tämän lisäksi on yksiöitä ja muutama kolmio. Asuntojen keskimääräinen pinta-ala on hieman yli 40m². Asunnot sijaitsevat yhdessätoista eri kiinteistössä, joista Oranssi Asuntojen omistuksessa on yhdeksän ja kaksi on vuokralla Helsingin kaupungilta. Oranssin talot sijaitsevat Kumpulassa, Tapanilassa, Vanhassakaupungissa, Herttoniemessä, Länsi-Pasilassa ja Itä-Pakilassa. Kaikki talot ovat vanhoja suojeltuja puutaloja. 

Oranssi on saanut alkunsa 1990-luvun alun talonvaltauksista, joiden tarkoituksena oli kiinnittää huomiota nuorten asuntopulaan. Nuoret talonvaltaajat päättivät ottaa ohjat käsiinsä ja luoda itse asuntoja, joihin heillä olisi varaa. Toiminta on vuosien mittaan laajentunut hedelmällisessä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Kaupunki on ensin vuokrannut ja myöhemmin myynyt Oranssi Asunnoille huonokuntoisia vanhoja puutalokiinteistöjään ja Oranssin nuoret ovat peruskorjanneet suojeltuja puutaloja itselleen sopiviksi vuokra-asunnoiksi.

Oranssi Asunnot Oy perustettiin vuonna 1992 ylläpitämään Oranssin asumistoimintaa. Se on voittoatavoittelematon ja yleishyödyllinen yhtiö. Oranssi ry omistaa Oranssi Asunnot Oy:n kokonaan ja linjaa asumistoiminnan periaatteet.

Oranssin asumistoimintaan liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä Oranssi Asunnot Oy:n henkilökuntaan. YHTEYSTIEDOT

 

 

 

 

 

 

Lisää perustietoa Oranssin asumistoiminnasta löytyy julkaisusta:
Peipinen Vesa, Lehtinen Pekka, Paju Maija & Porkola Pilvi 1999. Oranssi ry - nuorten oma asuntotuotanto. Rakennustieto Oy. Helsinki.