herttoniemi

Tämä Oranssin rakennus sijaitsee Herttoniemen Kipparlahdessa. Rakennus on yksikerroksinen ja hirsirakenteinen, siinä on viisi asuntoa joista neljä kaksioita ja yksi kolmio. Asunnoissa on puu-sähkölämmitys.

 

 

 

 

 

Historiaa

Rakennuksen alkuperäisestä historiasta ei ole tarkkaa tietoa. Perimätiedon mukaan se on rakennettu asuintaloksi viime vuosisadan vaihteessa kantakaupunkiin, mutta siirretty 1920-luvulla Herttoniemeen, jossa se oli toiminut mm. sotasairaalana, kesäsiirtolana ja päiväkotina. Viime vaiheessa rakennus oli toiminut vaatimattomina kaupungin vuokra-asuntoina. Talo oli purku-uhan alla 50-luvulta lähtien, ja se oli varsin huonossa kunnossa 1995, kun Helsingin kaupunki ehdotti sitä Oranssin peruskorjattavaksi.

Rakennus peruskorjattiin 1996-97. Kipparlahdensilmukka 1 on ensimmäinen peruskorjaus, johon asukkaiden ohella osallistui Oranssin työpaja. Työpajalaisia oli työmaan aikana yhteensä kymmenen.Työt kestivät huhtikuusta tammikuuhun.

Ensimmäisen kevään talkoissa taloa tyhjennettiin vuosikymmenten aikana kasautuneesta roinasta, jota kertyikin noin 20 roskalavallista. Osa tavarasta myytiin ympäristön asukkaiden iloksi viikonloppujen kirpputoreilla.

Rakennus jaettiin viiteen uuteen huoneistoon, mistä johtuen paloeristystä jouduttiin parantamaan. Asuntoihin rakennettiin omat keittiöt ja wc:t. Hormit slammattiin ja savupiiput kunnostettiin. Kahden puuttuvan tulisijan paikalle rakennettiin uudet varaavat uunit.

Kellari oli kostea ja laho oli tuhonnut ulkoseinää, jota jouduttiin purkamaan ja rakentamaan uudestaan. Kellarista poistettiin talkoilla kaikki homeinen ja kostea maa-aines joka korvattiin soralla. Kellari ja piha salaojitettiin.

Peltikatto uusittiin osittain ja paikattiin. Julkisivulaudoituksen alaosa uusittiin, hirsiä vaihdettiin tai paikkailtiin siellä missä se oli tarpeellista.

Viemäröinti, sähköt ja ilmanvaihtojärjestelyt uusittiin. Rakennusta ei liitetty kunnalliseen viemäriin vaan vanha lokakaivo kunnostettiin. Suunniteltu imeytysjärjestelmä ei soveltunut tontin maastoon.

Uuteen piharakennukseen rakennettiin yhteiset sauna- ja pesutilat sekä pyykkitupa. Vanha pihakäymälä kunnostettiin puuvajaksi. Seuraavana kesänä asukkaat kunnostivat pihat mieleisikseen ja tontin ympärille rakennettiin aita. Puuvajan kunnostus ja keskeneräiset ulkomaalaukset saatettiin loppuun.

Alkuperäinen kustannusarvio ylitettiin 100.000 markalla. Rakennus oli arvioitua huonommassa kunnossa, lahovaurioiden laajuus selvisi vasta kun rakenteita avattiin. Sähkö- ja putkiasennukset tulivat oletettua kalliimmiksi ja remontti viivästyi kuukauden.

Kivaa oli huomata, että omatoimisen peruskorjauksen menetelmät soveltuvat myös erittäin huonokuntoisenkin rakennuksen kunnostamiseen kohtuullisin kustannuksin. Uudessa asemakaavassa rakennus suojeltiin.