Nuorten oma asuntotuotanto

Mitä nuoret voivat itse tehdä oman asuntopulansa poistamiseksi? Entä mitä tehdä purkutuomiota odottaville rakennuksille, joita ei kaupallisesti kannata korjata? Miten luoda kohtuuhintaista, asukaslähtöistä ja yhteisöllistä vuokra-asumista?

Ratkaisu on olemassa!

Omaehtoisen asuntotuotannon perusteos:
Peipinen Vesa, Lehtinen Pekka, Paju Maija & Porkola Pilvi 1999. Oranssi ry - nuorten oma asuntotuotanto. Rakennustieto Oy. Helsinki.

Ympäristöministeriö on rahoittanut julkaisun tekemistä. Kirjassa esitellään havainnollisesti kolmen esimerkin avulla Oranssi ry:n toteuttama omatoimisen asuntotuotannon malli. Kirja on suunnattu sekä nuorille että asuntotuotannossa mukana oleville päätöksentekijöille ja suunnittelijoille.

Kirjaa saattaa vielä löytyä kirjakaupoista tai tilaamalla Rakennustiedosta.