Oranssi ry:n hallitus vuodelle 2012 valittu

Intro: 

Oranssi ry:n puheenjohtajana vuonna 2012 jatkaa Aino Toiviainen-Koskinen. Muut hallituksen jäsenet ovat Laura Katva, Harri Hakkarainen, Robert White, Alexis Gray ja Pyry Rechardt.

 

Oranssi ry.n sääntömääräinen syyskokous

Aika: ti 8.11.2011 klo 18:00
Paikka: Helsinki, Suvilahti, Toimintakeskus Valvomon klubisali.

PÖYTÄKIRJA

1. kokous avattiin kello 18.09. Paikalla Vesa Peipinen, Juho Minerva, Harri Hakkarainen, Pyry Rechardt, Robert White, Otso Lapila, Alexis Gray.

2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Juho Minerva, sihteeriksi Otso Lapila, pöytäkirjantarkastajiksi Harri Hakkarainen ja Vesa Peipinen ja ääntelaskijoiksi Pyry Rechardt ja Robert White.

3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan lisättiin kohta "Kootaan Oranssin eri aikakausien aktiiveista historiaryhmä, jonka tehtäväksi tulee arkistointi ja Oranssin historiikki -julkaisun valmistelu." Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2012. Jäsen- ja liittymismaksuksi päätettiin 0e.

6. Valitiin Oranssi ry:n hallituksen puheenjohtajaksi Aino Toiviainen-Koskinen ja hallituksen jäseniksi Harri Hakkarainen, Laura Katva, Pyry Rechardt, Robert White, Alexis Gray. Ennen valintaa keskusteltiin Oranssin hallituksen jäsenten valintaperiaatteista

7. valittiin Jussi Okkonen Oranssi ry:n toiminnantarkastajaksi vuodelle 2012.

8. Vahvistettiin kevätkokouksessa 2011 hyväksytty sääntömuutos

9. Kokous päättyi kello 18.53.