Oranssille omat turvallisemman tilan ohjeet

 

TURVALLINEN TILA TEHDÄÄN YHDESSÄ

 

Oranssi on perustamisestaan saakka pyrkinyt olemaan syrjinnästä vapaa tila, jossa tapahtumiin osallistuminen on turvallista. Keväällä 2019 päätettiin tehdä Oranssille omat turvallisemman tilan ohjeet, joita käytetään kaikessa Oranssilla järjestettävässä toiminnassa. Toukokuussa järjestettiin kaksi avointa työpajaa, joissa ohjeita työstettiin. Iso kiitos kaikille pajoihin osallistuneille!

Turvallisemman tilan ohjeiden tarkoituksena on ennaltaehkäistä syrjintää ja tukea turvallista ympäristöä tapahtumissa ja muussa toiminnassa. Ohjeiden pohjalla toimii ajatus peruskunnioituksesta toisia ihmisiä kohtaan

Eri tapahtumien ja toiminnan järjestäjät ovat toisinaan käyttäneet tapahtumissaan omia turvallisemman tilan periaatteitaan. Omia ohjeita tai periaatteita saa edelleen käyttää tapahtumissa! Ainoa vaatimus omille periaatteille on, että ne eivät ole ristiriidassa Oranssin ohjeiden kanssa. Tapahtumien järjestäjille on myös ohjeistus siitä, miten turvallisemman tilan ohjeita voi järjestäjänä toteuttaa. Nämä ohjeet saa Oranssin työntekijöiltä, kun tilan käytöstä sovitaan.

 

ORANSSIN TURVALLISEMMAN TILAN OHJEET

 • Kunnioitamme toisiamme ja annamme tilaa kaikille
  Puhumme kunnioittavasti aroista aiheista, koska ne voivat olla toisille henkilökohtaisia. Annamme kaikille tilaa puhua ja toimia.
 • Emme käytä päihteitä Oranssin tiloissa
  Otamme huomioon, että Oranssin tapahtumissa käy alaikäisiä sekä ihmisiä, jotka ahdistuvat selvästi päihtyneestä käytöksestä. Oranssi on aina ollut päihteetön tila.
 • Annamme kehorauhan kaikille
  Kunnioitamme omaa ja toisten kehoa. Emme koske toisia ilman lupaa ja vältämme kommentoimasta toisten kehoja. Kaikenlainen väkivalta on Oranssilla kiellettyä.
 • Vältämme olettamasta muiden taustaa ja ominaisuuksia
  Vältämme olettamasta muiden sukupuolta, seksuaalisuutta, taustaa tai toimintakykyä. Tiedostamme omat ennakkoluulomme ja oletuksemme. Annamme jokaisen olla sellaisia kuin ovat.
 • Turvallinen tila tehdään yhdessä
  Otamme jokainen yhdessä vastuuta turvallisesta ilmapiiristä. Hyväksymme virheet, otamme vastuuta omasta toiminnastamme ja korjaamme käytöstämme tarvittaessa. Autamme toisiamme.

 

One comment

Comments are closed.