Anna Holopaisen opinnäytetyö (YAMK) FunNet-hankkeesta on nyt luettavissa


Kohti turvallisempaa harrastamista – Anna Holopainen tutkii YAMK-opinnäytetyössään FunNet-hankkeen sukupuolisensitiivisyyden ja turvallisemman tilan tavoitteiden toteutumista

Hämeen ammattikorkeakoulussa “Kulttuuri ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä”-opintojaan (YAMK) suorittanut Anna Holopainen teki opinnäytetyönsä FunNet-hankkeesta. Opinnäytetyössään Anna peilaa hankkeen tavoitteita FunNet-harrastuksiin osallistuneiden nuorien ja harrastuksia ohjanneiden aikuisten kokemuksiin, sekä haastatteluista ja kyselyistä saatuun tietoon. Kiitos Annalle isosta ja hienosta työstä! Opinnäytetyö kiteyttää ajatuksen, joka FunNet-hankkeen taustalla onkin ollut alusta lähtien: Hankkeen kaltainen toiminta on yksi konkreettinen keino edistää sosiaalista kestävää kehitystä ja yhdenvertaisuutta Suomessa.

Annan opinnäytetyön pääset lukemaan täältä:

https://www.theseus.fi/handle/10024/334189