FunNetin turvallisemman tilan periaatteet 

Kunnioitamme toisiamme

  • Kohtaamme muut avoimesti ja ystävällisesti, kunnioitamme muiden rajoja ja pyydämme anteeksi mokatessamme. Otamme muut huomioon ja puutumme syrjintään tai vihamieliseen käyttäytymiseen, jos sellaista havaitsemme. 

Vältämme olettamasta muiden sukupuolta, seksuaalisuutta, taustaa tai toimintakykyä

  • Ihmiset tekevät oletuksia. Muistamme, että oletus ei ole tietoa. Tärkeämpää on pyrkiä tiedostamaan ja tunnistamaan omat asenteensa, sekä sen, kuinka ne vaikuttavat siihen miten muita kohtelemme. Ymmärrämme, että emme voi tietää toisesta kaikkea ulkoisten seikkojen perusteella, vaan kohtaamme ihmiset ihmisinä ja annamme heille mahdollisuuden kertoa itse itsestään. 

Annamme kehorauhan kaikille 

  • Emme kosketa ketään ilman lupaa, emmekä kommentoi muiden kehoja tai omaa kehoamme epäkunnioittavasti. Kiinnitämme huomiota sanoihin, joita käytämme itsestämme ja kehostamme. Itseään kritisoimalla tulee huomaamattaan ylläpidettyä ulkonäköpaineita ja kritisoineeksi myös muita.

Annamme tilaa kaikille puhua ja toimia

  • Otamme muut huomioon niin verbaalisesti kuin fyysisesti. Pidämme huolta muista, huolehdimme ympäristöstämme ja varmistamme, että jokaisella on tarvitsemansa verran tilaa. Keskustelemme asioista avoimesti ja hyväntahtoisesti, annamme tilaa kaikkien puheenvuoroille ja myös hiljaisuudelle. Kysymme jos emme tiedä jotain.

Puhumme kunnioittavasti aroista aiheista, sillä ne voivat olla toisille henkilökohtaisia.

  • Emme voi tietää muiden taustoja, joten on tärkeää kiinnittää huomiota keskustelunaiheisiin ja tapaan, jolla aiheista puhumme. 

Otamme jokainen yhdessä vastuuta turvallisesta ilmapiiristä

  • Turvallinen tila on mahdollinen vain kun jokainen sitoutuu noudattamaan sovittuja periaatteita. Jokainen mokaa joskus, mutta tärkeintä on ottaa vastuu virheistään ja pyytää anteeksi. Ymmärrämme oman vastuumme tilan ilmapiirin luomisessa. 

Kohdatessasi ongelmallisia tilanteita, kerro niistä ohjaajille tai hankekoordinaattorille.