Yhteistyökumppanit

Girls Rock! Finland

GR!F:n tarkoituksena on tukea niiden ihmisten musiikki- ja bänditoimintaa, joiden on sukupuolensa tai yhteiskunnallisen taustansa takia vaikeampaa päästä musiikkiharrastuksen pariin tai löytää bändikavereita.

Pyrimme toiminnallamme murtamaan musiikin perinteisiä roolituksia tasa-arvoisemman musiikkimaailman puolesta ja haluamme rohkaista musiikkimaailmassa usein vähemmistöasemassa olevia ihmisiä opettelemaan musiikin tekemistä sekä tukemaan heitä uskomaan itseensä ja omiin taiteellisiin kykyihinsä.

Päätoimintaamme ovat viikon mittaiset bändileirit, joihin osallistumiseen ei tarvitse mitään aiempaa musiikkikokemusta. Leirien lisäksi järjestämme myös satunnaisesti erilaisia työpajoja, tapahtumapäiviä ja keikkailtoja.

Haluamme luoda tytöille, naisille, transihmisille, sukupuoleltaan moninaisille ja ei-binääreille ihmisille tilaa musiikkimaailmaan tarjoamalla heille kannustavan ilmapiirin tehdä musiikkia ja yhdessä tekemisen mahdollisuuksia. Toimintamme on myös vähävaraisten ulottuvilla: tarjoamme käyttöön soittimet, vahvistimet ja pidämme leirien osallistumismaksut matalina. Järjestämme myös maksutonta matalan kynnyksen toimintaa erilaisten työpajojen muodossa.

Mimmit ry: Mimmit peinttaa & Mimmit räppää

Vuonna 2017 perustettu Mimmit ry on kaupunkikulttuuriyhdistys, joka tukee ja rohkaisee naisia toteuttamaan unelmiaan. Yhdistys tuottaa erilaisia matalan kynnyksen hankkeita (tapahtumia ja työpajoja) ilman yläikärajaa urbaanin kaupunkikulttuurin saralla. Toimintamme pyrkii antamaan turvallisen ja tasa-arvoisen ympäristön harrastamiseen, lisäksi tuemme ja työllistämme jo ammatissaan kokeneempia taiteilijoita ja artisteja katutaiteen sekä musiikin saralla. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, ylläpitää ja kehittää kaupunkikulttuurista toimintaa, vakiinnuttaa taiteilijoiden ja artistien asemaa omalla taidekentällään, sekä vahvistaa katutaiteen ja rapmusiikin asemaa. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat yli 13-vuotiaat tytöt ja naiset, sekä muun sukupuoliset nuoret.

Mimmit ry:n Mimmit peinttaa -katutaidekonsepti on toiminut vuodesta 2015 innoittajana ja rohkaisijana tytöille ja naisille, miesvaltaisen alakulttuurin kentällä. Mimmit peinttaa on luonut naisille mahdollisuuden toteuttaa taidetta julkiseen tilaan, johon heillä ei muutoin olisi ollut mahdollista sitä toteuttaa. Hankkeita on ollut mm. vuosittaiset päätapahtumat sekä erilaiset katutaiteen työpajat ja tilaustyöt.

Mimmit ry:n toinen konsepti on Suomen ensimmäinen naisten rap-musiikkiin erikoistunut tapahtumakonsepti Mimmit räppää, joka lanseerattiin vuonna 2016 Mimmit peinttaa -tapahtuman yhteydessä. Mimmit räppään missiona on alusta asti ollut nostaa esille naisartisteja miesvaltaisen rap-alakulttuurin massasta. Tämä on toteutettu avaamalla ovia, järjestämällä verkostoitumismahdollisuuksia muiden rap-musiikkia tekevien naisten kanssa sekä kutsumalla avoimesti kaikki rap-musiikkia tekevät naiset esiintymislavoille. Klubien ja tapahtumien lisäksi järjestämme rap-työpajoja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Mimmit räppää -työpajoissa tutustutaan räppiin kaikessa sen merkityksessä. Toteutamme riimi- ja biisityöpajoja, niin yleisesti kuin yksityisille ryhmille.

Sarjakuvakeskus

Suomen sarjakuvaseuran perusajatus on sarjakuvan alan toimijoiden edustaminen ja taidelajin aseman parantaminen Suomessa. Sarjakuvaseura julkaisee Sarjainfo-lehteä, järjestää laaja-alaista sarjakuvaopetusta erilaisille kohderyhmille Sarjakuvakeskuksella, tuottaa vuosittain Helsingin sarjakuvafestivaaleja ja osallistuu sarjakuva-alan tapahtumiin ja festivaaleille koti- ja ulkomailla. Seura toimii myös Suomessa alan keskeisenä järjestönä, verkostoijana ja tietopalvelujen tuottajana.

Sarjakuvaseuran toiminnassa kiinnitetään huomiota syrjimättömyyteen, ekologisuuteen, tasa-arvoon ja rasisminvastaisuuteen. Kaikessa toiminnassa pyritään kulttuurin saavutettavuuteen, mahdollisuuksien mukaan esteettömyyteen ja noudattamaan tapahtumissa mahdollisuuksien mukaan turvallisen tilan periaatteita. Kulttuurin itseisarvo tunnustetaan ja sarjakuvataiteen toimintaedellytyksiä pyritään kaikin keinon parantamaan.

Tyttörullalautailijat

Tyttörullalautailijat ry on keväällä 2007 perustettu yhdistys ja Suomen Rullalautaliitto ry:n jäsen. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tyttöjen ja naisten skeittausta.

Tyttörullalautailijat ry pyrkii järjestämään erilaisia tytöille ja naisille suunnattuja skeittitapahtumia kuten kilpailuja, yhteisiä skedesessareita sekä omia harrastevuoroja halleissa.

Uuden tanssin keskus Zodiak 

Zodiak on kokeileva ja uutta luova nykytanssin keskus, jonka toiminnassa korostuvat taiteilijalähtöisyys, yhteisöllisyys ja yleisötyö. Zodiak toimii nykykoreografian ja nykyesityksen keskeisenä tuottajana ja esitysfoorumina Suomessa.

Se tukee ja kehittää tanssin vapaan kentän luomisedellytyksiä sekä nykytanssin tunnettuutta, saavutettavuutta ja kansainvälistymistä. Zodiakin ohjelmisto on taiteellisesti kuratoitu ja perustuu pääosin avoimeen hakuun. Näkemyksellistä yleisötyötä toteutetaan taiteellisia menetelmiä käyttäen.

Zodiakin toimitilat sijaitsevat Kaapelitehtaalla Helsingin Ruoholahdessa. Zodiak – Uuden tanssin keskusta ylläpitää Zodiak Presents ry. Zodiakin toimintaa tukevat opetus-ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki.

Euphoria Borealis ry

Euphoria Borealis on elokuvantekijöiden avoin yhteisö joka kehittää ja monipuolistaa audiovisuaalista kulttuuria sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Euphoria Borealis järjestää erilaisia elokuvatyöpajoja, -näytöksiä ja muita tapahtumia.

Euphoria Borealiksen yhteisö koostuu eri alojen taitajista, niin ammattilaisista kuin aloittelijoista, joita yhdistää kiinnostus vaihtoehtoisiin elokuvatuotannon tapoihin. Yhdistyksen tapahtumat ovat yhteisöllisiä sekä kokeellisia, ja ne perustuvat spontaaniin luovaan työskentelyyn.

Euphoria Borealis on NISI MASA European Network of Young Cinema -verkoston suomalainen jäsenjärjestö. 

 

Aiemmin mukana olleet yhteistyökumppanit:

Parkourkeskus

Parkourkeskus on vuonna 2012 perustettu perheyritys ja luonnollisen liikkumisen harjoittelusali Helsingissä. Keskus perustettiin harrastajien toimesta ja on nykyäänkin heidän omistama ja ylläpitämä.

Haluamme tuoda oikean parkourin kaikille lajista ja luonnollisesta liikkumisesta kiinnostuneiden saataville, heidän tasosta tai kunnosta riippumatta. Tavoitteenamme on saada ihmiset liikkumaan ja samalla nauttimaan siitä. Tarjoamme parkourin ohella myös muita lajeja kuten boulderointia, sirkusta, kehonpainoharjoittelua, voimanostoa ja kuntopiiriä.

Sirkus Magenta

Sirkus Magenta järjestää sirkustyöpajoja, esityksiä ja harrastustoimintaa kaikenlaisille kohderyhmille. Magenta on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka erityisosaaminen on sosiaalinen sirkus.

Magenta sai alkunsa Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamasta Sosiaalinen sirkus -hankkeesta, jossa ohjaajiamme työskenteli Cirkolle (Uuden sirkuksen keskus). Hankkeen tavoitteena oli vakiinnuttaa sosiaalinen sirkus pysyväksi osaksi suomalaista sirkusalaa ja kuntien ostamia hyvinvointipalveluja. Sirkusyhdistys Magenta perustettiin syksyllä 2011 jatkamaan hankkeen aikana kehitettyä sirkustoimintaa. Lisäksi Magentassa suunnitellaan uusia sosiaalisen sirkuksen toimintamuotoja, järjestetään säännöllistä harrastustoimintaa, sekä tehdään tilauksesta sirkustyöpajoja, yritysten tyhy-päivien ohjelmaa ja sirkusesityksiä.