Materiaalit

Tälle sivulle päivitetään erilaisia Oranssin hankkeiden tai muun toiminnan tuottamia materiaaleja.

FunNet-hankkeen Turvallisesti Mukana -opas

Oranssin koordinoimassa FunNet-harrastushankkeessa (2019-2021) on kerätty tietoa nuorten kokemuksista harrastamisen turvallisuuteen liittyen ja tämän aineiston pohjalta on syntynyt harrastus- ja vapaa-ajan toimijoille suunnattu Turvallisesti Mukana -opas. Oppaan tavoitteena on tarjota niin tietoa kuin konkreettisia työkalujakin toiminnan kehittämiseen turvallisemmaksi. Opas on luettavissa täältä: Turvallisesti Mukana – opas turvallisemman vapaa-ajan toiminnan järjestämiseen

Oranssin pienlehtiarkisto

Pienlehtiarkiston sivuilta löytyy yli kahdeksansataa suomalaista pienlehteä 1960-1980-luvuilta. Lehdet on jaettu vuoden 1977 jälkeisiin punklehtiin ja 1960- ja 1970-lukujen underground- ja vaihtoehtolehtiin. Lisäksi sivuille on koottu tekijähaastatteluita.

Oranssi ry:n säännöt

Oranssi ry säännöt ja rekisteriote 2019

Opinnäytetöitä Oranssista

 

Albekoglu, Yusuf 2014. ”Hakekaa kenkänne!”: Oranssi Ry:n kulttuurikeskuksen kävijäkartoitus ja esittely. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Eronen, Seppo 1999. “Tämä talo on vallattu”: Tutkimus Oranssi Ry:stä Helsingissä. Helsingin yliopisto.

Gardin, Lotta 2021. Yhteisöohjaus yhteisöllisessä asumisessa: Tutkimus Oranssi asuntojen yhteisöohjauksen tarpeesta. Metropolia ammattikorkeakoulu.

Ikävalko, Laura, Karvonen, Petri, Rouhiainen, Jemina 2021. “Kylhän tääl lähetään ihan siit vaan, et mitä ihmiset haluu tehdä ja sit mahdollistetaan se.” Opas ja materiaalia Oranssi ry:n vapaaehtoistoiminnan tueksi. Laurea.

Joensuu, Vilja, ja Metropolia Ammattikorkeakoulu 2018.Hyvästi masentava maanantai: Saavutettavuuden osa-alueet matalan kynnyksen taide- ja kulttuuritoiminnassa. Metropolia ammattikorkeakoulu.

Pascale, Lena 2013. Oranssin asumismalli ja yhteisöllinen asuminen asukkaiden kokemana. Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Peipinen, Vesa 2012. Oikeus kaupunkiin! – Oranssi kaupunkiliikkeenä. Humanistinen ammattikorkeakoulu.