Valvomon hankesuunnitelma

Syksyllä 2008 Helsingin Suvilahdessa nähtiin oranssihaalarisia nuoria siivoamassa purkuun tuomittua kaasulaitoksen valvomorakennusta. Syksyn aikana rakennus suojattiin talkoilla ja vapaaehtoisten voimin. Syntyi idea itäisen ja läntisten kaupunginosien kohtaamispisteessä sijaitsevasta nuorten toimintakeskuksesta, Valvomosta.

Kaksi nuorta kunnostamassa rakennusta työhaalarit päällään

Valvomo-rakennus kunnostettiin ja otettiin käyttöön vaiheittain vuosien 2010–2013 aikana osana Suvilahden urbaania kulttuurikeskittymää. Hankkeen keskeisiä elementtejä ovat nuorten osallistaminen, työllistäminen ja yhteisöllinen toimintatapa. Sen vaikutukset ulottuvat koko Helsingin metropolialueelle.

Helsingissä on pitkä omaehtoisen toiminnan historia Kallion Kill Citystä Lepakkoon, Oranssin toimintakeskuksiin ja 2000-luvun talonvaltausliikkeeseen. Valvomosta luodaan tätä perinnettä uusintava nuorten ”free zone” – ideoiden ja uusien toimintatapojen vapaa vyöhyke.

Valvomo edustaa uudenlaista nuorisotoimintaa, jossa Oranssin kokemuksella tartutaan kaupunkikulttuurisesti merkittävään korjaus- ja uudiskäyttöhankkeeseen. Hanke on konkreettista nuoriso- ja työllisyyspolitiikkaa, jossa Oranssin toimintamallia edelleen kehitetään uudessa toimintaympäristössä.

Kiitämme hanketta tukeneita tahoja: Raha-automaattiyhdistys (RAY), Opetusministeriö, Helsingin kaupungin Nuorisoasiankeskus ja Kiinteistö Oy Kaapelitehdas. Suurin kiitos kuuluu Valvomosta innostuneille vapaaehtoisille, joita ilman hanke olisi mahdoton.

Materiaalia:

Oranssin Valvomo – nuorten toimintakeskus kaupunki-innovaationa, Vesa Peipinen (2012)

Valvomon hankesuunnitelma, Peipinen & Lehtovuori (2010)