Yhdenvertaisuus ja turvallisuus

Oranssin toiminnassa pyritään yhdenvertaisuuteen ja turvallisuuteen. Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki me olemme samanarvoisia keskenämme, riippumatta henkilöön liittyvistä syistä. Oranssilla ei hyväksytä syrjintää, rasismia, häirintää tai muuta asiatonta käytöstä. Puutumme tilanteisiin, jotka rikkovat meidän turvallisemman tilan periaatteita. Huomioimme toiminnassamme ihmisten moninaisuuden, ja pyrimme siihen, että olisimme mahdollisimman saavutettavissa. 

Oranssilla on käytössä turvallisemman tilan periaatteet, joiden avulla pyritään luomaan yhdenvertaisempaa ja turvallisempaa ilmapiiriä. Oranssilla asioivien henkilöiden tulee toimia kyseisten periaatteiden mukaisesti ja omalta osaltaan edistää turvallisempaa yhteisoloa. 

Esteettömyys

Oranssin sisäänkäynti, tapahtumatilat ja WC ovat katutasossa, ja niissä mahtuu liikkumaan myös isommilla apuvälineillä. Muutamat korkeammat kynnykset ja kaltevat rampit saattavat kuitenkin olla hankalia esimerkiksi manuaalista pyörätuolia käyttäville. Vessat ovat sukupuolineutraaleja. Tarkempia tietoja esteettömyydestä saat täältä.