Keko-hankkeen turvallisemman tilan periaatteet

Turvallisempi tila

Olemme Keko-hankkeessa ja Oranssilla sitoutuneet turvallisemman tilan luomiseen. Myös turvallisemmassa tilassa sattuu mokia ja konfliktitilanteita, mutta kun niin käy, pyrimme selvittämään ne ja otamme vastuun virheistämme. Tahallista ja toistuvaa vahingollista käyttäytymistä emme hyväksy. 

Jos kohtaat mitä tahansa epämiellyttäviä tilanteita, voit ottaa yhteyttä hankekoordinaattoriin Viluun (keko@oranssi.net +358447445832) tai Oranssin toiminnanjohtajaan Emmaan (toiminnanjohtaja@oranssi.net +358447005666).

Kuulemme mielellämme, jos sinulla on kehitysehdotuksia tai kysymyksiä.

MEIDÄN TURVALLISEMMAN TILAN PERIAATTEET

Kunnioitamme toisiamme

Kohtaamme muut avoimesti ja ystävällisesti sekä kunnioitamme muiden rajoja. Otamme vastuuta virheistämme ja pyydämme anteeksi, jos mokaamme. Puutumme syrjintään tai vihamieliseen käyttäytymiseen, jos sellaista havaitsemme. 

Vältämme olettamasta muiden sukupuolta, seksuaalisuutta, taustaa tai toimintakykyä

Ihmiset tekevät oletuksia, mutta muistamme, että oletukset eivät ole tietoa. Pyrimme tiedostamaan omat asenteemme ja etuoikeutemme sekä sen, kuinka ne vaikuttavat siihen, miten muita kohtelemme. Ymmärrämme, että emme voi ulkoisten seikkojen perusteella tietää toisen sukupuolta, seksuaalisuutta, taustaa, identiteettiä, varallisuutta jne. Kohtaamme ihmiset ihmisinä ja annamme heille mahdollisuuden kertoa itsestään sen verran, kuin he itse haluavat. Kunnioitamme ihmisten omia määritelmiä itsestään. 

Annamme kehorauhan kaikille 

Emme kosketa ketään ilman lupaa, emmekä kommentoi muiden kehoja tai omaa kehoamme epäkunnioittavasti. Emme ota valokuvia muista ilman lupaa. Kiinnitämme huomiota sanoihin, joita käytämme itsestämme ja kehostamme. Itseään kritisoimalla tulee huomaamattaan ylläpidettyä ulkonäköpaineita ja kritisoineeksi myös samankaltaisia kehoja.

Annamme tilaa kaikille puhua ja toimia

Otamme muut huomioon niin verbaalisesti kuin fyysisesti. Pidämme huolta muista, huolehdimme ympäristöstämme ja varmistamme, että jokaisella on tarvitsemansa verran tilaa. Keskustelemme asioista avoimesti ja hyväntahtoisesti. Annamme tilaa kaikkien puheenvuoroille ja myös hiljaisuudelle. Kysymme, jos emme tiedä jotain.

Puhumme kunnioittavasti aroista aiheista, sillä ne voivat olla toisille henkilökohtaisia.

Emme voi tietää muiden taustoja, joten on tärkeää kiinnittää huomiota keskustelunaiheisiin ja tapaan, jolla aiheista puhumme. Jos haluamme keskustella aiheista, jotka voivat olla toisille raskaita, kysymme siihen heiltä luvan.

Otamme jokainen yhdessä vastuuta turvallisesta ilmapiiristä

Turvallinen tila on mahdollinen vain, jos kaikki sitoutuvat noudattamaan sovittuja periaatteita. Jokainen mokaa joskus, mutta tärkeintä on ottaa vastuu virheistään ja pyytää anteeksi. Ymmärrämme oman vastuumme tilan ilmapiirin luomisessa, ja otamme vastaan kritiikin ja palautteen toiminnastamme. Olemme täällä opettelemassa yhdessä!

💜