(Below in English)

Oranssi ry:n KEKO-hanke alkaa keväällä 2022. Keko on projekti ja tila, jossa etsitään ratkaisuja taidetyön haasteisiin ja tarjotaan tukea diy-taiteilijoille. Taiteen tekemiseen liittyy usein epävarmuuden ja eristyneisyyden fiiliksiä varsinkin, jos institutionaalinen tuki puuttuu. Meidän ajatuksena on luoda nuorille taiteilijoille tilaa, johon voisi syntyä omaehtoisia, eri pituisia ja monen muotoisia tukiverkkoja. Haluamme koota yhteen moninaisen taiteilijajoukon, jossa puolin ja toisin jaetaan osaamista, strategioita, intoa ja kysymyksiä. Emme tarvitse oikeita vastauksia, emmekä menestystarinoita, vaan enemmän yhdessä tekemistä ja ihmettelyä.

Teetkö taidetta äänen, kuvan, videon, pelien, ympäristön, kankaan, sanojen tai jonkin ihan muun parissa? Hienoa.

Etsimme 18-28-vuotiaita diy-meiningistä ammentavia taiteilijoita työpajaohjaajiksi hankkeeseemme. Tarkoituksena on luoda työpajakokonaisuus, joka rakentuu erilaisista tekniikoista yhteisen teeman ympärille, joka kehitetään yhdessä työpajaohjaajien kesken. Emme hae täydellistä osaamista, vaan keskeneräisiä henkilöitä, jotka voivat johdatella muut uuden tekniikan tai lähestymistavan pariin. Kokeelliset menetelmät, kummalliset ideat ja kikkailut kunniaan. Työpajoissa luodaan keskustelemalla ja kokeilemalla teoksia, jotka esitellään loppunäyttelyssä kesäkuussa 2022.

Työpajojen lisäksi hankkeessa järjestetään maksuttomia, kaikille avoimia iltoja, joissa keskustellaan taidetyöhön liittyvistä epävarmuuksista ja vaikeuksista: Miten löytää yhteisöjä? Miten perustetaan osuuskunta tai kollektiivi? Mitä se edes käytännössä tarkoittaa? Miten kapitalismissa luovitaan? Uskaltaako omia juttuja julkaista? Miten se tehdään ja missä? Kysymyksiin etsitään vastauksia erilaisten taiteiljoiden johdolla, jotka ovat joutuneet ja päässeet luomaan erilaisia strategioita omissa elämissään.

Hankkeessa kertyneet ajatukset kootaan lopuksi zineksi.

KETÄ HAEMME?

Etsimme työpajaohjaajia, jotka tekevät taidetta kokeellisella otteella, mitä ikinä se sinulle tarkoittaakin. Sinulla ei tarvitse olla täydellistä tekniikkaa, emmekä määrittele, mikä on “oikea” tapa tehdä. Jos olet oppinut kikkoja Youtube-videoista, keksinyt miten mutkat suoristetaan, tai tajunnut, että itse tekeminen on tärkeämpää kuin luvan kysyminen, niin hae mukaan. Sinulla ei tarvitse myöskään olla aiempaa kokemusta ryhmänohjauksesta, eikä valmista mallia työpajasta, sillä kumpaankin saat meiltä tukea.

Toivomme, että olet sensitiivinen ja avoin tyyppi, joka pystyy ottamaan erilaiset ihmiset ja heidän tarpeensa huomioon. Arvostamme omatoimisuutta ja hyviä yhteistyötaitoja, sillä työpajat suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä hankekoordinaattorin kanssa. Haluamme kiinnittää erityistä huomiota työpajojen saavutettavuuteen, turvallisuuteen ja siihen, että erilaisista tarpeista välitetään. Odotamme siis sinulta kiinnostusta ja kykyä reflektoida omaa toimintaasi ja osallistua turvallisemman tilan luomiseen. Tarkemmat turvallisemman tilan periaatteet voit lukea täältä: https://urly.fi/2nah

Haluamme panostaa hankkeessa hyvään kommunikaatioon ja avoimuuteen. Pyrimme työskentelyyn, jossa huomioitaisiin parhaamme mukaan jokaisen tarpeet ja voimavarat. Voimme miettiä yhdessä, minkälaiset työskentelytavat toimisivat parhaiten jokaiselle.

MILLOIN & MITEN?

Työpajat sijoittuvat vuoden 2022 maalis-huhtikuulle. Jokaisella ohjaajalla on vastuullaan yksi 10 tunnin työpajakokonaisuus, jonka lisäksi maksamme myös suunnitteluajasta. Tarkat päivämäärät voimme lyödä lukkoon myöhemmin. Virallisen työpajaosuuden lisäksi varaamme toukokuulle ainakin yhden ylimääräisen työpajakerran, jolloin osallistujat voivat saada tarvittaessa lisäohjausta. Yhteensä työtunteja kertyisi siis 30 tuntia. Palkkaa maksamme 30 e/h.

Työpajat järjestetään pääasiallisesti Oranssi ry:n tiloissa Suvilahdessa, Helsingissä (Kaasutehtaankatu 1, rakennus 11). 

ESTEETTÖMYYS

Oranssin alakertaan on esteetön sisäänkäynti, Pääoven saa avattua 130 cm levyiseksi ja siinä on ramppi. Pääovesta tultaessa eteisessä on sukupuolineutraalit ja esteettömät wc-tilat (oviaukko n. 87 cm). Klubitilaan on 3 cm korkuinen kynnys. Pääoven läheisyydessä on esteetön pysäköintipaikka. Lisätietoja esteettömyydestä voi tiedustella Vilulta (keko@oranssi.net)

MITEN HAETAAN?

Laita meille viestiä, jos kiinnostuksesi heräsi. Vaikka kiinnostuksen lisäksi olisi herännyt myös epävarmoja fiiliksiä, niin laita silti! 

Haluaisimme kuulla:

Kuka olet? 

Minkälaista taidetta teet?

Minkälaista teemaa haluaisit tutkia työpajassa?

Mitä menetelmiä tai tekniikoita työpajassa käytettäisiin?

Millä tavoin teemaa lähestyttäisiin?

Minkälaiset seikat tekevät mielestäsi ryhmästä turvallisen?

Toivoisimme, että hakukirje olisi maksimissaan yhden sivun pituinen. Ideoiden ei tarvitse olla valmiita, vaan niitä voidaan työstää yhdessä. Laita meille myös vapaamuotoinen portfolio tai cv, josta voimme nähdä töitäsi. 

Hakuaikaa on 23.1.2022 asti. Alamme tehdä haastatteluja jo tammikuun puolella. Hakukirjeet ja kysymykset voi laittaa osoitteeseen: keko@oranssi.net 

Kysymyksiä voi laittaa myös Vilulle numeroon +358447445832. Otathan yhteyttä mieluiten tekstiviestitse tai WhatsAppilla. Vastausta saattaa joutua hieman odottelemaan 23.12.-9.1. aikana.

IN ENGLISH

LOOKING FOR INSTRUCTORS FOR ART WORK SHOPS

Oranssi ry’s KEKO-project is starting in the Spring 2022. Keko is a space for diy-artists to search for strategies to deal with uncertainties and get peer support. Doing art can often feel lonely especially without institutional support. Our idea was to create space for young artists to create peer-support networks of different form and duration. We want to gather a diverse group of artists where experience, strategies and questions can be shared. We don’t need to have correct answers or success stories but to explore these things together. 

Are you making art with sound, picture, video, games, environment, fabric, words or something completely different? Great.

We are looking for 18-28-old artists with an interest in diy-culture to host art workshops. In this project, we want to explore a common theme with different techniques and approaches. The theme will be defined together with the workshop instructors. We aren’t looking for people who have the perfect technique but who can share bits of their knowledge and approach. Experimental methods, odd ideas and interesting tricks are appreciated. Artworks created in the workshop will be presented in the final exhibition in June 2022. 

In addition to the workshops, we are organizing meetings that are free of charge and open to the public. In these meetings different uncertainties and questions are discussed: How to find a community? How to create a co-op or a collective? What does it actually mean? How to survive in capitalism? How to display or publish your work? For the talks, we will invite artists who have developed different strategies for their own life.

Thoughts provoked during the project are gathered into a zine.

WHO ARE WE LOOKING FOR?

We are looking for workshop instructors who like to experiment with art (whatever it means to you). We don’t expect perfect technical skills nor define what is a “correct” way to do something. If you have learned tricks from youtube videos, figured out how to cut corners or believe that doing is more important than asking for permission, please apply. You don’t have to have previous experience of workshop instruction or a defined concept of how the workshop will be. We will help you with that.

We hope that you are an open and empathetic person who can take different people and their needs into consideration. We appreciate certain independence as well as good communication skills since you will be working with the project coordinator and other instructors. We want to focus on safety and accessibility of the workshops and make sure people with different needs are welcome. We expect that you care about these goals as well and that you can reflect your own actions and participate in creating a safer space. The principles for a safer space can be read here:  https://urly.fi/2nah

SCHEDULE / HOURS / SALARY

The workshops will be held in March and April 2022. Every workshop instructor will be in charge of one workshop that is 10 hours in total. Specific times and dates can be adjusted later. There will be at least one additional time in May for each instructor to further help workshop participants with something they need support for. We also pay for planning hours and in total there will be approx. 30 h. We can pay you 30 e/h. 

The workshops will be held mainly at Oranssi in Suvilahti, Helsinki. (Kaasutehtaankatu 1, building 11)

ACCESSIBILITY INFORMATION

Oranssi’s main space downstairs is wheelchair accessible. The front door can be widened to 130 cm. In the hallway near the front entrance are gender neutral wheelchair accessible toilets. (Entrance 87 cm) For the club space there is a 3 cm high doorstep. Near the front door there is an accessible parking space. If you have questions about accessibility you can contact Vilu at keko@oranssi.net.

We also want to focus on good communication and openness. We aim to create a working environment where we respect each other’s needs and boundaries. Together we can figure out what works best for us.

HOW TO APPLY

Send us a message if this sparked your interest. Even if it sparked fears as well, send anyways!

We would like to hear:

Who are you? 

What kind of art do you make?

What theme would you like to explore in the workshop?

What techniques or methods would you like to use?

How would you approach the theme?

What aspects make a group safer in your opinion?

We wish that the application letter would be max. 1 page. Your ideas don’t need to be finished but we can work on them together. Please send us a portfolio. It doesn’t have to be formal, we’d just like to see your work!

The application period is until 23.1.2022. We start the interviews already in January. The application letters can be sent to Vilu at keko@oranssi.net 

You can also email if you have questions or concerns or text/whatsapp Vilu on +358447445832. During 23.12.-9.1. you might have to wait for an answer a bit.